Kan er informatie worden opgevraagd over de uitslagen?

Wanneer u een nadere toelichting wenst op het door u behaalde resultaat voor het theorie-examen, kunt u bij het Examenbureau schriftelijk een verzoek indienen om inzage te krijgen. Dit verzoek moet binnen 10 werkdagen na de examendatum bij het Examenbureau binnen zijn. De inzage vindt plaats bij OCC op kantoor in Gorinchem.

<- Terug naar de veelgestelde vragen