Examendata Criterium gerichte interviews 2018

Contractcateringbeheerder en Praktijkopleider

De sluitingsdatum voor aanmelding van het criteriumgericht interview is 3 weken voor de gewenste datum. Om je aan te melden moet je uiterlijk 3 weken voor de gewenste datum je portfolio indienen via het examenvolgsysteem. U kunt uw portfolio pas indienen nadat u een voldoende heeft behaald voor het theorie-examen.

De volgende criteriumgerichte interviews staan gepland op:

- Woensdag 12 september 2018, sluitingsdatum indienen portfolio is 22 augustus 2018

- Woensdag 12 december 2018, sluitingsdatum indienen portfolio is 21 november 2018

De data van de criteriumgerichte interviews zijn richtdata. Afhankelijk van het aantal deelnames kunnen er rond de genoemde data meerdere data bij worden gepland. Houd hier rekening mee!

Let op! Na een sluitingsdatum kan er niet meer voor het betreffende examen worden aangemeld.

Inzage theorie-examens OCC

OCC  biedt de gelegenheid om na het behalen van een onvoldoende het theorie-examen in te zien.

De volgende data zijn hiervoor vastgesteld, aanvang 10.30 uur:

- Vrijdag 14 september 2018
- Vrijdag 12 oktober 2018
- Vrijdag 16 november 2018
- Vrijdag 14 december 2018

In de zomerperiode juli en augustus zijn er geen inzagemomenten gepland.

U kunt binnen 10 dagen na uw examendatum een schriftelijk verzoek indienen bij OCC om uw examen in te zien.