Examendata Criterium gerichte interviews 2018 en 2019

Contractcateringbeheerder en Praktijkopleider

De sluitingsdatum voor aanmelding van het criteriumgericht interview is 3 weken voor de gewenste datum. Om je aan te melden moet je uiterlijk 3 weken voor de gewenste datum je portfolio indienen via het examenvolgsysteem. U kunt uw portfolio pas indienen nadat u een voldoende heeft behaald voor het theorie-examen.

De volgende criteriumgerichte interviews staan gepland op:

Woensdag 12 december 2018, sluitingsdatum indienen portfolio is 21 november 2018

- Woensdag 6 maart 2019, sluitingsdatum indienen portfolio is 13 februari 2019

- Woensdag 12 juni 2019, sluitingsdatum indienen portfolio is 22 mei 2019

- Woensdag 11 september 2019, sluitingsdatum indienen portfolio is 21 augustus 2019

- Woensdag 11 december 2019, sluitingsdatum indienen portfolio is 20 november 2019

De data van de criteriumgerichte interviews zijn richtdata. Afhankelijk van het aantal deelnames kunnen er rond de genoemde data meerdere data bij worden gepland. Houd hier rekening mee!

Let op! Na een sluitingsdatum kan er niet meer voor het betreffende examen worden aangemeld.

Inzage theorie-examens OCC

OCC  biedt de gelegenheid om na het behalen van een onvoldoende het theorie-examen in te zien.

De volgende data zijn hiervoor vastgesteld, aanvang 10.30 uur:

- Vrijdag 18 januari 2019
- Vrijdag 15 februari 2019
- Vrijdag 15 maart 2019
- Vrijdag 12 april 2019
- Vrijdag 17 mei 2019
- Vrijdag 21 juni 2019

In de zomerperiode juli en augustus zijn er geen inzagemomenten gepland.

U kunt binnen 10 dagen na uw examendatum een schriftelijk verzoek indienen bij OCC om uw examen in te zien.