Medewerker LVL

Voor werknemers in de inflightcatering heeft OCC de training  Medewerker LVL (Medewerker Luchtvracht, Vluchtbenodigdheden en Luchthavenbenodigdheden) ontwikkeld. Deze training is erop gericht werknemers bewust te maken van hun rol bij het voorkomen van aanslagen op vliegtuigen. De training is erkend door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Wanneer inflightcateraars deze training aanbieden, voldoen zij aan de huidige regelgeving voor burgerluchtvaart.

Tijdens de training leert de werknemer:
• de kenmerken van terrorisme
• welke maatregelen de cateraar kan nemen om aanslagen te voorkomen
• hoe de beveiliging van de burgerluchtvaart in Nederland is georganiseerd
• hoe werknemers risico's kunnen herkennen in het eigen bedrijf
• welke actie zij hierop kunnen ondernemen
De volledige training duurt minimaal 4 uur en wordt afgesloten met een theorietoets. Wanneer de kandidaat een voldoende heeft behaald voor de toets, dan ontvangt hij een certificaat.

Er is ook een herhalingstraining, in de vorm van e-learning module die u kunt vinden op Trefpuntcatering. Voor deze module heeft u inloggegevens nodig, die de opleider ontvangt bij aanmelding dan de deelnemers. Ook deze module is door het NCTV erkend.

Trainingslicentie

Om de training te kunnen verzorgen dienen opleiders een licentie te hebben van de Koninklijke Marechaussee. U kunt deze licentie verkrijgen wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• u gebruikt de goedgekeurde OCC-opleiding
• u bent gediplomeerd luchtvrachtbeveiligingsadviseur/supervisor inflight supplies
• u heeft ervaring en kennis op het gebied van inflightcatering
• u heeft trainingsvaardigheden
• u kunt aantonen dat u beschikt over de vereiste vaardigheden en kennis
• u kunt een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met het secretariaat van OCC.

Veelgestelde vragen over deze opleiding