Organisatie

Stichting Opleidingen Contractcatering wordt gevormd door een bestuur met een Examen- en Opleidingscommissie. Veneca, FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie nemen zitting in het bestuur en de commissies. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt OCC ondersteund door het secretariaat. Het Examenbureau verzorgt alles rondom de examens.

De examens voor Cateringbeheerder en Praktijkopleider worden afgenomen door persoonsgecertificeerde assessoren en inhoudsdeskundigen. Voor het examentraject Cateringmedewerker zet OCC gecommitteerden in die regelmatig met de beoordelaars in gesprek gaan over de wijze waarop de beoordeling van de opdrachten tot stand komt. Door de scheiding tussen opleiden en examineren kan OCC de onafhankelijkheid van de examens garanderen. Dit heeft een kwaliteitsbevorderend effect op de branche-opleidingen.

Daar komt bij dat OCC met de Opleidingscommissie zorgt voor de leerinhouden van de OCC-opleidingen en de trends en marktontwikkelingen volgt in het cateringvak. Waar nodig worden deze ontwikkelingen opgenomen in het opleidingsmateriaal. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de examens, maar ook voor de uitvoering. De assessoren, inhoudsdeskundigen en gecommitteerden vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en de Examencommissie stuurt hen aan.