Examenenvelop

Algemeen

Examenkosten september 2019

Examenreglement januari 2020 


Toelichting op examenreglement

Het is niet mogelijk om binnen de termijn van twee weken voor de examendatum uw examen nog te verplaatsen of te annuleren. Binnen deze termijn worden bij niet verschijnen de examenkosten wel in rekening gebracht en wordt dit als een examenmogelijkheid gezien.
OCC brengt geen examenkosten in rekening wanneer u niet op het examen kunt verschijnen in de volgende gevallen:
• om een acute medische reden;
• vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als
  het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis of
  crematie;
• bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind, als het examen is gepland op
  de dag van overlijden of de dag van begrafenis of crematie.

OCC vraagt u bij de bovengenoemde bijzondere omstandigheden om bewijsstukken.

Cateringmedewerker (OCC-B)

Uitvoeringsreglement september 2019

Toetsmatrijs

Leerdoelenmatrix

Trainersprofiel

 

Cateringbeheerder (OCC-C)

Uitvoeringsreglement juni 2020

Toetsmatrijs

Leerdoelenmatrix

Trainershandleiding

Praktijkopleider

Uitvoeringsreglement september 2019

Toetsmatrijs

Leerdoelenmatrix 

Examenmatrix